Lidmaatschap

Lidmaatschap vereniging:

U kunt lid worden van de VAG door u  via dit inschrijformulier aan te melden en dit terug te mailen naar: ledenadministratie@vagwestbrabant.nl en € 5,00 te storten op Bankrekening:

NL22 RABO 0147 9267 93 onder vermelding van “lidmaatschap en jaar″.

Van onze penningmeester / ledenadministratie krijgt u ieder jaar een bericht voor uw bijdrage. Van deze bijdragen betalen wij de kosten voor website, porto en overige kosten die gemaakt worden.