Rapporten

Wet Basisnet Spoor.

In dit PDF bestand kunt u de volledige wet lezen.

Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014.

Dit is een beleidsstuk van Provinciale Staten van Noord Brabant. Wij verwijzen u naar pag. 37 waar de stand van zaken rondom het spoornet wordt weergegeven.

Ministerie van I&M.

Het ministerie van I&M heeft een feitenblad naar het gemeentebestuur van Halderberge gestuurd.(hier lezen).

 Gemeente Halderberge.

De gemeente Halderberge naar aanleiding van het feitenblad van het ministerie van I&M een reactie samengesteld. U kunt dit hier lezen. Ook wordt u verwezen naar de website van de gemeente Halderberge waar verschillende presentaties, die ook op onze website zijn gepubliceerd, te raadplegen zijn. Zie hiervoor de pagina met Links.

Ministerie van I&M.

Het ministerie van I&M heeft een drietal rapporten samengesteld. Het betreft hier

  1. de tussenstand van het ontwerp Basisnet Spoor
  2. een concept besluit over de transportroutes
  3. acties uit spoor -1- basisnet

Deze rapporten zijn via de hyperlink te lezen.

Ook kunt u via de pagina met de links naar het ministerie van I&M gaan en deze maar ook andere rapporten lezen en / of raadplegen.