Verslaglegging

20 februari 2016:

Bericht van het bestuur over publicatie van de verslaglegging. (hier lezen)

10 juni 2014:

Verslag bestuursvergadering; (hier lezen) .

18 maart 2014:

Verslag bestuursvergadering; (hier lezen) .

29 januari 2014:

Verslag bestuursvergadering; (hier lezen) .

28 januari 2014:

Verslag overleg met gemeentebestuur van Halderberge; (hier lezen).

22 januari 2014:

De commissie I&M Spoor van de Tweede Kamer heeft op 22 januari overleg gehad. In dit overleg is de situatie in Oudenbosch als gevolg va de wet Basisnet Spoor door D66 Kamerlid Van Veldhoven aan de orde gesteld. Het concept verslag van deze vergadering kunt u (hier lezen).

7 januari 2014:

Verslag bestuursvergadering; (hier lezen).

16 december 2013:

Verslag bestuursvergadering; (hier lezen) .