Actualiteiten

1 juni 2021. De website is weer bereikbaar en het bestuur plaats een tweetal PowerPoint presentaties van de ALV 2019 en de ALV 2020 – 2021.

Informatie over de ALV 2019 leest u hier.

Informatie over de ALV 2020 – 2021 leest u hier.

21 maart 2020 De algemene ledenvergadering van 14 april 2020 wordt voorlopig voor onbepaalde tijd uitgesteld.

2 maart 2020: Op dinsdag 14 april 2020 wordt de Algemene Ledenvergadering 2020 gehouden in basisschool “: De Klinkert” Burg. v.d. Drieslaan, Oudenbosch.  Aanvang 20.00 uur. De leden krijgen de agenda via de email. Belangstellenden zijn van harte welkom.

2 maart 2020: Het gebruik van de website heeft een tijdje stil gelegen. Wij hebben weer een nieuwe webmaster en de site wordt weer geactualiseerd. Binnenkort plaatsen wij wat berichten van de vorige Algemene Ledenvergaderingen.

26 oktober 2017: Het bestuur van de VAG heeft een brief gezonden naar gemeenteraden en politieke partijen naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De VAG wenst het onderwerp Basisnet Spoor en het vervoer van gevaarlijke stoffen hoger op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. Het onderwerp zou in de programma’s van de plaatselijke politieke partijen opgenomen kunnen worden. Lees hier de brief.  Zie ook deze link.

7 april 2017: De Raad van State heeft een uitspraak gedaan in ons Hoger Beroep.De uitspraak leest u hier. Het bestuur gaat de uitspraak bestuderen en verdere stappen overwegen.

6 maart 2017: De redactie Den Haag van BNdeStem heeft een artikel geschreven over het hoger beroep van de VAG bij de Raad van State.Dat artikel kunt u hier lezen.

1 maart 2017: De VAG heeft een pleitnota geschreven voor het hoger beroep bij de Raad van State.De voorzitter wenste alleen de eerste twee pagina’s in ontvangst te nemen omdat de overige informatie al in het dossier aanwezig is.De volledige pleitnota kunt u hier lezen.

17 februari 2017: Twee leden van de VVD fractie in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld aan Staatssecretaris Dijksma over de veiligheid en leefbaarheid langs het spoor van Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. Lees hier de vragen.

17 februari 2017 werd de VAG uitgenodigd voor de zitting van het hoger beroep.Dit zal dienen op 1 maart 2017. Hier leest u de uitnodiging van de Raad van State.De VAG zal een pleitnota opstellen en die na de zitting op de website plaatsen.

16 februari 2017: De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op 14 februari gehouden. De agenda en presentatie van de vergadering leest u hier.Het verslag wordt aan de leden persoonlijk toegestuurd.

16 november 2016: De Raad van State heeft ons beroepsschrift naar de Staatssecretaris gezonden met het verzoek hierop te reageren. De Staatssecretaris reageert op 1 november 2016 en adviseert om ons hoger beroep ongegrond te verklaren. Deze reactie leest u hierDe Raad van State geeft op 7 november 2016 aan dat er in het voorjaar van 2017 een zitting volgt. Deze reactie leest u hier.

4 oktober 2016: Staatssecretaris Sharon Dijksma bezoekt op 24 oktober Moerdijk In de middag is er een openbare bijeenkomst waar ook de leden van de VAG naar toe kunnen. Dit bezoek wordt georganiseerd door de afdeling Moerdijk van de PvdA in samenwerking met de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk. Lees hier de uitnodiging.

16 augustus 2016: In de BNdeStem 16-08-2016 staat een artikel

“BINNENVAART KAN SPOOR VERVANGEN” Het originele artikel kunt u hier lezen.In PDF hier.

12 juli 2016: Naar aanleiding van de uitspraak van de bestuursrechter over onze WOB procedure tegen de Staatssecretaris van I&M heeft de VAG besloten in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.Hier leest u het hoger beroep.

12 juli 2016: De bestuursrechter heeft in ons WOB verzoek een definitieve uitspraak gedaan.De VAG is in het gelijk gesteld maar over een onderdeel van de uitspraak zijn wij teleurgesteld.Hierover is de VAG in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Lees onder 1 en 2 de uitspraak!

6 april 2016: In de Volkskrant van 6 april 2016 staat een artikel over
“GIFTREINEN BETUWEROUTE DOOR STEDEN” van Marcel van Lieshout.
Het artikel kunt u hier lezen.

14 maart 2016: De bestuursrechter heeft de VAG uitgenodigd voor een tweede zitting WOB procedure op 13 april 2016 tegen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.Lees hier de uitnodiging.

29 februari 2016: Op Vrijdag 26 februari 2016 organiseerde Provinciale Staten van Noord-Brabant een rondetafelgesprek over het Vervoer Gevaarlijke Stoffen door West-Brabant.Dit initiatief was door de Groen Links fractie van PS op advies van de VAG voorgesteld.Lees onder 1 en 2 het artikel van BNdeStem.

27 januari 2016: Op 26 januari werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het verslag van de ALV van 2015 lees u hier.

Het verslag van de secretaris leest u hier. Een PowerPoint presentatie werd gebruikt om de vergadering te begeleiden. Hier vindt u de presentatie.

Misschien moet u een paar keer doorklikken om de presentatie te openen.

2 Januari 2016:Het bestuur nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 januari 2016. Deze vergadering wordt gehouden in de basisschool “De Klinkert” aanvang 20.00 uur.Agenda

24 oktober 2015: Nederland heeft volgens Brussel zijn regelgeving op het
gebied van de spoorveiligheid niet op orde. Lees hier het artikel uit de
Volkskrant van 23 oktober 2015.

22 oktober 2015: De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een animatie gemaakt over de ontsporing van een personentrein in Hilversum in 2014. Wij willen u dit filmpje niet onthouden.

14 oktober 2015: Bij de beslissing op bezwaar zijn ook gewijzigde inventarislijsten meegestuurd.Deze zijn gerubriceerd van A tot en met F en kunt u  raadplegen. A,B,C,D,E,F((link onder letter).

14 oktober 2015: Staatssecretaris Mansveld heeft op 31 augustus 2015 een nieuwe beslissing op bezwaar genomen.Deze beslissing volgt op het tussenvonnis van de bestuursrechter van 4 juni 2015.De bestuursrechter heeft de VAG op 6 oktober hierover geïnformeerd en vraagt om een reactie binnen vier weken.Het bestuur is deze reactie aan het samenstellen. De nieuwe beslissing op bezwaar kunt u hier lezen.

27 juni 2015: In DE VOLKSKRANT van 26juni een artikel “Prorail verlengde stiekem contracten met aannemers. Wij willen onze leden deze informatie niet onthouden.Lees hier het artikel.

27 juni 2015: In BNDeStem stond op 26juni een artikel over goederentreinen door Breda. Lees hier de aankondiging en hier het artikel.

27 juni 2015: In BNDeStem stond op 23juni een artikel over “Debat Giftreinen is noodzaak”. Lees hier het artikel.

27 juni 2015: In BNDeStem stond op 22juni een artikel over “Giftreinen  blijven linke soep” Lees hier het artikel.

27 juni 2015: In de twee wekelijks te verschijnen De Binnenvaartkrant van 16 juni 2015 stond een bijzonder artikel over de Betuweroute.Lees hier het artikel.

27 juni 2015: Prorail heeft een reactie gestuurd over het ILT rapport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het IGS systeem (informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen) naar de staatssecretaris. Lees hier de brief van Prorail.Zij heeft dit doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Lees hier de brief van de staatssecretaris.

25 juni 2015: De bestuursrechter heeft op 4 juni 2015 met een tussenvonnis de staatssecretaris van I&M de gelegenheid gegeven haar besluit te herzien en de VAG meer documenten te verschaffen.Lees hier het tussenvonnis.

20 april 2015:Bij het bezoek van de staatssecretaris heeft de VAG een statement met alternatieven overhandigt.Lees hier de bijdrage van de VAG.

20 april 2015: Staatssecretaris Mansveld heeft op 20 april 2015 een bezoek gebracht aan Halderberge.Dit bezoek stond in het teken van de gevolgen van de invoering van de invoering wet Basisnet Spoor.Lees hier de bijdrage van de VAG.

15 april 2015: Het bestuur heeft het verslag van de ALV voorlopig vastgesteld en publiceert dat voor haar leden. Lees hier het verslag.

27 maart 2015:  Het OM heeft voor de rechtbank in Rotterdam een boete van 250.000 euro geëist tegen DB Schenker Rail Nederland (DBS),omdat het werknemers en omwonenden in gevaar heeft gebracht. Lees hier het artikel.

19 maart 2015. Mansveld moet info geven. Dit is de kop in BNdeStem van donderdag 19 maart 2015.De VAG heeft succes geboekt bij de bestuursrechter. Lees hier het artikel.

17 maart 2015. De VAG heeft een persbericht uit laten gaan aan de vooravond van de zitting op 18 maart 2015 bij de Bestuursrechter te Breda. Dit persbericht leest u hier.

4 februari 2015:Ook in Oost Nederland maken bewoners en bestuurders zich ongerust over de toename van VGS. Een artikel hierover waarin verschillende links naar presentaties en informatie vindt u hier.

 27 januari 2015:bezochten ruim dertig leden de jaarvergadering van de VAG. Het verslag leest u hier.

9 januari 2015: De rechtbank in Breda heeft de zittingsdatum bekend gemaakt voor de beroepsprocedure in het kader van ons WOB verzoek. link

17 november 2014: Naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris heeft de bestuursrechter een voorlopige beslissing genomen. Deze beslissing houdt in dat de stukken die de staatssecretaris ons (nog) niet wilt geven in het kader van de WOB procedure vooralsnog door de bestuursrechter vertrouwelijk worden beschouwd.De rechtbank vraagt hierover de mening van de VAG. link

17 november 2014: Het beroepsschrift van de VAG is door de rechtbank (bestuursrechter) voor een reactie naar de staatssecretaris gestuurd. De staatssecretaris heeft hierop een reactie naar de rechtbank gezonden. Hier leest u haar reactie. link

3 september 2014: Het bestuur van de VAG heeft beroep aangetekend tegen het besluit van Staatssecretaris Mansveld met betrekking tot ons bezwaar over het besluit WOB. Link

 3 september 2014: Staatssecretaris Mansveld heeft per brief op 9 juli 2014 ons bezwaar voor een klein deel gehonoreerd maar voor het overgrote deel verworpen. Alleen agenda’s en presentaties worden beschikbaar gesteld. De verslagen van vergaderingen en besprekingen blijven “geheim”. Lees hier het besluit. Link

7 juli 2014: Staatssecretaris Mansveld wordt uitgenodigd voor een overleg door bewonersorganisaties en gemeentebesturen.   Lees hier de uitnodiging van 3 juli 2014. Link

26 juni 2014: De Tweede Kamer heeft de invoering van de wet Basisnet Spoor uitgesteld. In het najaar komt er eerst een overleg over de veiligheid. Zie hier het verslag van het schriftelijk overleg van 17 juni 2014. link

13 juni 2014: Op 23 april heeft Staatssecretaris Mansveld gereageerd op de gestelde vragen over de uitbreiding VGS over het tracé Moerdijk – Roosendaal. Lees hier het verslag. link

27 mei 2014: Het bestuur van de VAG heeft in een hoorzitting op 21 mei 2014 haar standpunt bij de bezwarencommissie WOB op het ministerie van I&M uit een gezet. Lees hier het verslag. link.

1 mei 2014: De VAG heeft in december 2013 een zienswijze ingestuurd omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen over onze spoorlijn.De reactie van het ministerie van I&M op onze zienswijze kunt u hier lezen. link.

30 april 2014: Via deze link kunt u kennis nemen van de antwoorden van Staatssecretaris Mansveld over  de veiligheid op Kijfhoek.  Ga ook naar de antwoorden op kamer vragen van GroenLinks via deze link.

17 april 2014:De VAG heeft een aantal belangrijke rapporten die wij de bezoekers van de website niet willen onthouden:

Brabantse Spoor Agenda 2030. link.

Programma Hoog Frequent Spoor Brabant 2014. link

Quick Wins van spoor naar water en buis. link

Basisnet Spoor; Verhoging van de intrinsieke veiligheid langs spoorassen. link

16 april 2014: Het ministerie van I&M heeft onze WOB verzoek maar voor 20% gehonoreerd. De VAG heeft hier een bezwaarprocedure gestart. Link

15 april 2014:artikel BN de Stem Link

14 april 2014:VAG visie alternatief vervoer Link

10 april 2014 :Persbericht naar aanleiding van overleg in de Tweede kamer. Link

31-maart 2014:”SLIM” alternatief vervoer over water.Link

5 maart 2014: VAG delegatie spreekt Mark Rutte link

28 februari 2014:

Wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het bouwen in veiligheidszones en plasbrand aandachtsgebieden en een wijziging van de Regeling omgevingsrecht’Link

25 februari 2014:Bouwbesluit 2012 aangepast aan basisnetroutes Link

15 februari 2014: ge-update Flyer

14 februari 2014: Business Case aangeboden

De VAG heeft een Business Case aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu op maandag 10 december 2014.Dit voorstel kunt u (hier lezen)

10 februari 2014:Alternatief

Aanbieding alternatief aan Minister M. Schultz van I&M tijdens haar bezoek aan Moerdijk en het gemeentehuis te Zevenbergen. (hier lezen)

6 februari 2014: Lekkende trein

In Zwijndrecht op het tracé bij Kijfhoek lekte een trein met gevaarlijke stoffen.Met deze link is de publicatie te lezen

1 februari 2014: Persbericht

VAG gaat door op ingeslagen weg. (hier lezen)

 29 jan 2014: Motie

Voorgestelde MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN in de Tweede Kamer. (hier lezen)

26 januari 2014: Flyer

VAG verspreid flyer onder bewoners die aan het spoortracé wonen (hier lezen)

12 december 2013: Zienswijze

De VAG heeft haar zienswijze op de uitvoering van de nieuwe wet Basisnet Spoor naar de staatssecretaris van I&M toegestuurd. Hierin geeft de VAG haar visie over de procedure maar ook over de gevolgen van deze wet voor ons woongebied.(hier lezen) .

12 december 2013: Bezwaarschrift

De VAG heeft ook een bezwaarschrift ingediend bij de staatssecretaris over de tot stand koming en de gevolgen van de wet Basisnet Spoor.(hier lezen)